Om os

Hyggelig ejerforening i Svendborg

Ejerforeningen Munkegaarden ligger ved foden af ” Den Sydfynske Trappe”, og kan skue mod fremtidens havn med middelalderens byrum i ”baghuset”.

”Den Sydfynske Trappe” er en del af den ”grønne tråd” og bliver bindeleddet – fra byens torv mod trafikterminalen.

Området er fantastisk, med de små passager mellem byrum og havn. Ligeledes har ejendommen sundkig til havnebassinet mv..

Ejendommen ligger også tæt på flere af byens indkøbsmuligheder, – og tæt på Hulgades nye parkeringshus.

Udsigt over Svendborg havn fra toppen af trappe
Ejerforeningen Munkegaarden inden opførelse af Svendborg bytrappe

Om os

Vi er en velfungerende ejerforening, og har eksisteret siden år 1972, hvor Munkegaarden udstykkes til ejerlejligheder hhv. beboelse og erhvervsformål.

Vi har bl.a. en klinik for fodterapi i stueetagen.
Det er cirka 1/3 del af ejerne, som er fastboende i ejedommen, – hvor de resterende 2/3 dele er fremlejet. Ejerforeningen mødes 4 – 5 gange årligt, – og bestyrelsen har valgt, at tilkøbe administratoropgaver.

Vi holder et skarpt øje, med udviklingen, i vores område, og bidrager gerne i dialogen, om havnens udvikling.

Historisk tilbageblik

Huset er bygget i 1935 af kaffehandler Hjalmar Sjøberg. Han døde kort efter opførelsen, og hans tre søstre arvede ejendommen. Den ene af søstrene var gift med tobaksfabrikant Ejnar Halberg. Han var efter Sjøbergs bortgang administrator af ejendommen, så hvis man ønskede at flytte ind i Munkegaarden, var det Ejnar Halberg, man henvendte sig til.

Munkegaarden var sammen med Voldgaarden de eneste ejendomme, der kunne tilbyde så moderne lejligheder her i byen, så allerede den gang var de meget efterstræbte.

På dette tidspunkt var det lejelejeligheder, men efter Ejnar Halbergs død overtog hans søn Jørgen Halberg administrationen af ejendommen. Da Jørgen fandt ud af, at det ikke var en lukrativ forretning, satte han efter nogle år ejendommen til salg. Den blev så købt af murermester Svend Andersen i 1972. Han øjnede en god forretning, og i december 1972 blev Munkegaarden udstykket til ejerlejligheder.

Svend døde i 1979 og hans søn Christian Andersen overtog ejendommen, og resten af huset blev udstykket.

Ejerforeningen blev oprettet i 1972, vedtægterne blev stort set kopieret fra de første ejerforeninger, der fandtes på den tid i København.

Ditlev Mortensen (Toldbodvej 1, 4. sal) var den første, der købte lejlighed her i maj 1973, og han indtrådte i bestyrelsen, som havde Svend Andersen som formand. Denne afløstes efter sin død af sin søn Christian, der ikke ønskede hvervet, så rutebilchauffør Helge Nielsen overtog formandsposten indtil 1983. Helge Nielsen var vicevært indtil 1. oktober 1990 (døde 21.02.93).

Helge Nielsen købte selv sin ”funktionærbolig” (viceværtlejligheden), men ved hans død ønskede hans enke at sælge den. Herved opstod der et problem, fordi det er det rareste, at viceværter til enhver tid kan tilbydes en lejlighed i ejendommen. Ejerforeningen var indstillet på at købe den. Dette køb strandede, fordi banken stillede umulige krav til lån. Problemet løstes imidlertid, fordi Anette Hansen (en af fodterapeuterne) og hendes mand, Christian Lund, købte den pågældende lejlighed. De ejer den stadig – ejerforeningen lejer lejligheden til viceværten, der ingen løn får, men bor gratis i lejligheden.

Munkegaarden var blandt de første ejendomme, der fik installeret fjernvarme – det var i 1953. Under krigen og årene derefter, hvor der er brændselsrestriktioner, var der ofte problemer med opvarmningen. Efterhånden var der ikke olie til fyret, og ejendommen gik over til fast brændsel. Da det slap op, var der i perioder kun tørv af elendig kvalitet. Den værste vinter var dog i 1947, det var en lang isvinter, og havnen var lukket til af is. Det umuliggjorde fuldstændig brændselsforsyningen. Når østenvinden stod på, og det frøs 15 – 16 grader, var temperaturen ofte omkring 10 grader i folks stuer. Der var for øvrigt ikke varmt vand i årevis, men gas var der dog.

Ditlev Mortensen flyttede ind som lejer i 1936 i lejlighed nr. 19 på 3. sal. Dengang og mange år frem boede der næsten ingen unge i huset. Det var ældre ægtepar eller enlige. Især ældre damer, var så stærkt repræsenteret, at ”Nonnegården” havde været et passende navn (sjovt nok har der boet en del fodterapeuter her). Den sidste af de ”ældre damer” var fru Ella Rosenstand, der døde i december 1998 – 92 år gammel.

Til sidst, men ikke mindst, vores have. Den ”opstod” i foråret 1988, hvor der blev revet et meget forfaldent hus ned, en tidligere købmandsgård. Kommunen anlagde det grønne område, som vi deler med ”Jørgen & Jørgine” og ”Den Grønne Skobutik”.

Desværre er en stor del af grunden forurenet med tjære og andre olieholdige produkter, som er reminiscenser fra købmandsgården. Købmænd havde jo alting i trætønder før i tiden, og der har været udsivning fra disse, der er gået i undergrunden oppe bag ved det store træ, hvor der ligger brosten.

Det var lidt af historiens vingesus, skrevet af husets ældste beboer, hr. Ditlev Mortensen, Toldbodvej 1, 4. sal.

Et historisk tilbageblik på priserne

Priser for en 1 værelses lejlighed gennem tiden.

 • Kostede i 1973: kr. 45.000
 • Kostede i 1984: kr. 275.000
 • Kostede i 1998: kr. 375.000
 • Kostede i 2001: kr. 390.000

Priser for en 2 værelses lejlighed gennem tiden.

 • Kostede i 1973: kr. 55.000
 • Kostede i 1984: kr. 340.000
 • Kostede i 1998: kr. 525.000
 • Kostede i 2001: kr. 570.000

Priser for en 3 værelses lejlighed gennem tiden.

 • Kostede i 1973: Pris ukendt
 • Kostede i 1984: Pris ukendt
 • Kostede i 1998: kr. 425.000
 • Kostede i 2001: kr. 675.000