Ejendommen

Ejendommen skuer mod fremtidens havn

Munkegaarden ligger ved foden af ” Den Sydfynske Trappe”, og skuer mod fremtidens havn med – middelalderens byrum i ”baghuset”.

Huset er bygget i året 1935, hvor der er opført en 5-etages bygning med kælder og udnyttet tagetage.

Ejendommen er opdelt i to opgange, og indeholder i alt 29 ejerlejligheder, til hhv. beboelse og erhvervsformål, i størrelsen 38 – 148 m3.

Der er en velfungerende ejerforening som blandt andet kan tilbyde et fælles vaskeri, tørrerum, værksted, cykelkælder, dørtelefon mv..

Ejendommen er løbende vedligeholdt, og renholdes i fast kontrakt. Facaden mod havnen er f.eks. renoveret, i forbindelse med etablering af Svendborgs nye trafikterminal, i året 2013.

Ejendommen har tilslutningspligt til Svendborg Fjernvarme a.m.b.a..

Ejendommen er medlem af Krøyers Strædes Gårdlaug, (matr. nr. 282-d) med dets hjemsted i Svendborg Kommune.

I året 2016 færdiggøres den ”Sydfynske Trappe”, som er en del af et byrumsprojekt, kaldet ”den grønne tråd”. Projektet omfatter Krøyers Have, en snip af Skolegade, Ramsherred, Torvet, Lille Torv og en strækning af Møllergade samt en ny stiforbindelse mellem toppen af Møllergade og Toldbodvej, hvor trafikterminalen ligger. Herfra er der videre forbindelse til Jessens Mole via et ny anlagt stræde.

Ejerforeningen Munkegaarden i Svendborg

Renovering i 2019

Ejendommen fik renoveret hele klimaskærmen, med støtte fra ”Liv I Min By – projektet” efter Byfornyelsesloven.

Munkegaarden fik bl.a. nyt tegltag og tagpap, herunder udskiftning af ovenlyskuplerne. Eksisterende ovenlysvinduer blev udskiftet med nye 9-stens Velux renoveringsvinduer, GVR model. Skorstene blev repareret og om-fuget. Facaderne blev afrenset, repareret og om-fuget mod vest, syd og nord (den østlige facade inkl. altaner er renoveret for 10 år siden). Altaner, overdækninger over døre, støttebjælker og støttemur er blevet afrenset, repareret og malerbehandlet. Betonen er blevet repareret på trapper, lyskasser samt kældernedgange og alle værn er blevet sandblæst, rustbeskyttet og malet. Ligeledes er alle vinduespartier i trappeopgange og i kælderetage blevet repareret og malerbehandlet.